Adófizetési kötelezettségek alanyi adómentesség esetén

Ez írás több mint egy éve született (2015. március 20.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Alanyi adómentesség választása esetén nem elegendő a fő szabályok ismerete, hiszen számos eset van, amikor ezen adózóknak is adófizetési kötelezettségük keletkezhet.

1. Tárgyi eszköz értékesítése
Amennyiben az adóalany tárgyi eszközt értékesít, az áfát meg kell fizetnie.
 Ha az eszköz beszerzésekor a felszámított adót levonta, úgy most pótlólag levonható adója nem keletkezik.
Ha az eszköz beszerzése már az alanyi adómentes időszakban történt, akkor értékesítéskor a korábban felszámított adóra levonási jog illeti meg.  Ezt akkor érvényesítheti, ha az ingatlan értékesítése 240, ingó tárgyi eszköz értékesítése pedig 60 hónapon belül valósul meg. Ekkor az értékesítéstől számítva a fenti időtartam végéig még hátralévő hónapokra jutó előzetesen felszámított áfa időarányos részét lehet levonni.  Például egy vállalkozás vásárol egy műszaki berendezést 2011. februárban 150 000 + áfa összegért. Alanyi mentesként a  40 500 Ft adót nem igényelheti vissza. Ha ezt a berendezést ő 2014 márciusában értékesíti 80 000 + áfa összegért, akkor 21 600 Ft áfát be kell fizetnie.  2016 januárjáig  azonban még hátravan 23 hónap így a korábban  le nem vont adóból most 15 525 Ft (40500/60*23) visszajár. Fontos tudni, hogy levonni nem lehet többet, mint az ügyletből származó adófizetési kötelezettség. Most a 15 525 Ft alatta marad a 21 600 Ft-nak, így ez az összeg visszajár.
Így kell eljárni akkor is, ha a tárgyi eszköz vásárlása az alanyi mentes időszakban történt, de az értékesítéskor már az általános szabályok érvényesek az adózóra.

2. Immateriális jószág értékesítése
Hasonlóan a tárgyi eszközökhöz itt is adót kell fizetni az értékesítéskor. Alapvető különbség viszont, hogy itt a beszerzéskor le nem vont adót utólag sem lehet visszaigényelni.  Értékesítéskor tehát fizetni kell, levonási jog viszont nem illeti meg az alanyi mentes adózót.

3. Ingyenes termékátadás
Amennyiben az átadott termék beszerzésekor annak adója levonásra került, úgy átadáskor meg kell fizetni az áfát. Ekkor az adó alapja a beszerzési ár lesz. Ha a termék megvásárlása már az alanyi mentes időszakban keletkezett, úgy átadáskor nem keletkezik adófizetési kötelezettség.

4. Saját vállalkozásban végzett beruházás.  Ekkor a folyamatosan felmerülő költségek áfa tartalma nem vonható le, viszont aktiváláskor a  teljes bekerülési érték után áfát kell fizetni.  Ekkor van lehetőség a költségek adótartalmának levonására.

5. Megszűnés esetén a birtokolt termékek, eszközök után adófizetési kötelezettség keletkezik, ha beszerzéskor annak adótartalma levonható volt. 

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó