A törzstőke felemelése 2016. március 14.

Ez írás több mint egy éve született (2016. február 04.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

2016. március 14-ét követően minden kft-nek az új Ptk. szabályai szerint kell működnie. Ez azt jelenti, hogy ezen időpont után nem működhet úgy kft, hogy törzstőkéje nem éri el a 3 millió forintot. Ezen kívül vannak egyéb előírások is a Ptk.-ban, amelyeknek meg kell felelnie a cégeknek. Ezért minden kft tulajdonosnak, akinek vállalkozása 2014. március 14. előtt alakult és az elmúlt szűk két évben nem kellett a társasági szerződést módosítania, ügyvédhez kell fordulnia, hogy áttekintsék a társasági szerződést  és megfeleltessék az új szabályoknak. Ezen kívül be kell nyújtani a Cégbírósághoz egy taggyűlési határozatot arról, hogy a társaság a Ptk. előírásaival összhangban működik tovább.  Ehhez szintén ügyvéd közreműködését kell kérni. 

Ha a társasági szerződés módosítására az új Ptk.-nak történő megfelelés miatt kerül sor, úgy illetéket és közzétételi díjat nem kell fizetni. 

A törzstőke emeléséről a tagoknak legalább háromnegyedes szótöbbséggel kell határozatot hozniuk. 

A határozatban meg kell jelölni 

  1. a tőkeemelés mértékét,
  2. a tőkeemelés összetételét,
  3. a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét és a szolgáltatásra jogosult személyt,
  4. a teljesítés határidejét.

A törvény lehetővé teszi a tagoknak, hogy a pénzbeli hozzájárulást egy előre meghatározott, későbbi időpontig teljesítsék. Ebben az esetben  az előírt összeg rendelkezésre bocsájtásáig a társaság osztalékot nem fizethet, a tagoknak  pénzbeli hozzájárulásuk mértékéig helyt kell állniuk a vállalkozás tartozásaiért.

A jegyzett tőke emelése során oda kell figyelni arra, hogy a saját tőke is megfeleljen a törvényi előírásoknak.  Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, a tagok kötelesek a második üzleti év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül  a saját tőke biztosításáról gondoskodni. Ha ez nem történik meg, a határidő lejártát követő 60 napon belül a társaság átalakulásáról kell határozni. Átalakulás helyett dönthet a jogutód nélküli megszűnésről is.

Ha a saját tőke jelenleg nem felel meg az előírásoknak, a törzstőke rendezése során úgy kell eljárni, hogy a saját tőke nagysága is megfelelő legyen. 

A legtöbb kérdés természetesen a törzstőke 3 millió forintra emelése kapcsán fogalmazódik meg.  Milyen módon lehet rendezni, mely esetekben kell adót fizetni.  Erről a következő bejegyzésben szólunk…

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó