A képzések költségei

Ahhoz, hogy mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli oktatás esetén felmerülő költségek esetleges adóvonzatát meg tudjuk állapítani, pontosan látni kell, hogy milyen kiadások merülhetnek fel egy-egy ilyen finanszírozás során és melyek azok, amelyek ténylegesen a képzés költségeinek tekinthetők.

Elsődleges költség mindig az oktatás díja, vagyis a tandíj ill. az oktatásszervező által számlázott összeg. Szintén a képzés költségének kell tekinteni a tankönyvek árat és a különböző vizsgadíjakat is.

További költségként merülhet fel a képzés helyszínére történő utazás, a szállás ill. az étkezés költsége.

Amennyiben a vállalkozás ezeket is téríti, akkor el kell dönteni, hogy tekinthetjük-e az oktatás helyszínére történő eljutást hivatali, üzleti utazásnak, továbbá meg kell vizsgálni, hogy a résztvevő magánszemély milyen jogviszonyban áll a kifizetővel.

Iskolarendszeren kívüli oktatás

Amennyiben a magánszemély iskolarendszeren kívüli oktatáson vesz részt, amelyet a munkáltató kötelezően rendelt el vagy a képzés a munkáltató tevékenységével szorosan összefügg, akkor elmondható, hogy az utazás, a szállás és az étkezés költségei hivatali, üzleti utazás keretében felmerülő költségnek minősülnek. Ennek megfelelően az utazás és a szállás költsége, az utazási jegy árában foglalt étkezés valamint a szállásköltséget tartalmazó reggeli ára nem képezi a magánszemély jövedelmét, adófizetési kötelezettség tehát sem a munkáltató, sem a magánszemély oldaláról nem merül fel.

Minden egyéb étkezés azonban, amennyiben azt a kifizető megtéríti, egyes meghatározott juttatásnak minősül és a kifizetett összeg 1,18-szorosa után 15 % szja-t és 13 % szociális hozzájárulási adót illetve a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adózóknak a kifizetett összeg 1,18-szorosa után 15 % szja-t és a kifizetett összeg után 10 % kivát kell fizetni.

Amennyiben a képzés helyszínére történő utazás személygépkocsival történik, úgy célszerű kiküldetési rendelvényt használni. Amennyiben a kifizetett összeg nem több, mint az oda-vissza távolság, a norma szerinti üzemanyag mennyiség valamint az adóhatóság által közzétett üzemanyagár szerint megállapított költségtérítés, akkor a magánszemélynek nem keletkezik bevétele. Ezen túlmenően még 15 Ft/km általános normaköltség is elszámolható. Mindez azonban csak akkor igaz, ha jármű a magánszemély vagy közeli hozzátartozójának tulajdonában van vagy zárt végű lízingszerződés keretében használja az autót.

Nem saját tulajdonú személygépkocsi esetén a kapott költségtérítést bevételnek kell tekinteni, amellyel szemben elszámolhatók az üzemanyag-felhasználással és az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek. Ennek szabályait az szja törvény 3. számú mellékletének IV.fejezete tartalmazza. Ilyen esetben nem lehet eltekinteni az útnyilvántartás vezetésétől, mint ahogy a cégautó adó fizetési kötelezettséggel is számolni kell.

Amennyiben a munkavállaló olyan iskolarendszeren kívüli képzésen vesz részt, amely az általa betöltött munkakör ellátásához nem szükséges, akkor a képzéssel összefüggésben átvállalt valamennyi költség munkaviszonyból származó jövedelemnek tekintendő.

Iskolarendszerű képzés

Iskolarendszerű képzés esetén valamennyi költséget munkaviszonyból származó jövedelemként (azaz bérként) kell figyelembe venni és mind a munkáltatói, mind a munkavállalói közterheket eszerint kell megfizetni. Nem lehet különválasztani az utazással, szállással kapcsolatban felmerült költségeket sem, mivel az iskolarendszerű képzéssel kapcsolatban hivatali, üzleti célú utazásról nem beszélhetünk.

Összefoglalva tehát elmondható, hogy az iskolarendszeren kívüli képzések esetén nem keletkezik adófizetési kötelezettség, amennyiben az a munkakör betöltéséhez szükséges. Figyelemmel kell lenni azonban bizonyos kiadásokra, pl. étkezéssel vagy gépjármű használattal kapcsolatos költségtérítések speciális adózására.

Amennyiben a képzés nincs összefüggésben a munkakör betöltésével, úgy a megtérített összeg teljes egészében a felek közötti jogviszony alapján adózik. (Munkáltató-munkavállaló viszonylatban tehát bérként kell számfejteni.)

Iskolarendszerű oktatás esetén valamennyi megtérített kiadás jogviszony alapján adózik.

Kapcsolódó tartalmak:

Oktatás és adózás

2023. január 24.

Továbbképzések és a tao

2023. január 17.

Oktatás és adózás

Kerékpározás adózása

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó