A helyi iparűzési adó új rendszere

Az iparűzési adó törvény 2022. december 31-ig is tartalmazott bizonyos egyszerűsítéseket kisvállalkozások számára.

Ezek egyike volt a 2,5 millió Ft-os adóalap, amely a KATA alanyok fix összegű adófizetését tette lehetővé.

Bármely vállalkozás, amelynek éves bevétele nem haladta meg a 8 millió Ft-os, tekinthette adóalapnak az árbevétel 80 %-át. Ez főleg azoknak volt kedvező, akiknek kevés olyan költségük volt, amellyel az árbevételt csökkenteni tudták volna. (ELÁBÉ, anyagköltség, alvállalkozók).

Az átalányadózók (mezőgazdasági őstermelők, egyéni vállalkozók) esetében pedig az átalányban megállapított jövedelmük 1,2 szerese volt az adólap.

Mindezek azonban 2023. január 1-jével megszűntek és egy új rendszer került bevezetésre.

(Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a KIVA alanyok egyszerűsített adóalap meghatározása (KIVA alap*1,2) továbbra is fennáll)

Az új rendszerben a kisvállalkozások által megszerzett bevétel összege határozza meg, hogy mely adólap sávba tartoznak. Ezt szemlélteti az alábbi táblázat:

Bevétel összegeIparűzési adó alapAdómértékAdó összege
< 12 millió Ft2,5 millió Ft2%50 000 Ft
12-18 millió Ft6 millió Ft2%120 000 Ft
18-25 millió Ft8,5 millió Ft2%170 000 Ft

Például, ha egy átalányadózó egyéni vállalkozónak az éves bevétele 13 millió Ft és 500 000 Ft-tal tudja adóalapját csökkenteni (alvállalkozók, anyagok), akkor az általános szabályok szerint, 2 %-os adómértékkel számolva 250 ezer Ft lesz az éves adója, míg a bevezetett új előírások szerint 120 000 Ft-ot kell fizetnie.

Amint az a táblázatból is látszik, a bevétel összege maximalizálva van, évi 25 millió Ft-ig lehet ezzel az egyszerűsítéssel élni, átalányadózó kiskereskedőknek pedig 120 millió Ft-os bevételi értékhatár a maximum.

Fontos definiálni ilyenkor, hogy mit tekintünk bevételnek:

  1. KATA alanyok esetében a KATA törvény szerinti bevétel,
  2. SzJA törvény szerinti adóalanyok esetében az SZJA törvény szerinti bevétel,
  3. általános esetben pedig a nettó árbevétel.

Az új tételes HIPA meghatározás legfontosabb jellemzői:

  • adózási módtól és vállalkozási formától függetlenül bárki választhatja,
  • ha az adóév rövidebb, mint egy év, akkor lehet arányosítani az adóalapot, illetve az elért bevételt is arányosítani kell annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani, mely sávba tartozik a vállalkozás és hogy egyáltalán választhatja-e a tételes hipát,
  • önkormányzatonként kell megfizetni az adót, (pl. 6 millió Ft bevétel esetén, ha van a vállalkozásnak székhelye és egy másik településen telephelye, akkor 2*50 000 Ft iparűzési adó terheli,
  • továbbra is választható az általános szabályok szerinti adómegállapítás.

Mivel a választási lehetőség fennáll, fontos ismerni a bejelentéssel kapcsolatos szabályokat. Bizonyos esetekben adóbevallást is kell benyújtani és persze itt sem szabad figyelmen kívül hagyni a kivételekre vonatkozó előírásokat. Ezzel fogom folytatni…

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó