A felfüggesztés következményei

Ez írás több mint egy éve született (2015. november 06.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Az adószám alkalmazásának felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a megszüntető határozat jogerőre emelkedéséig az adózó adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést, költségvetési támogatást nem kérhet. A felfüggesztést megelőző időszakra ugyancsak abban az esetben kérhető adó-visszaigénylés, visszatérítés stb., amennyiben a felfüggesztés megszüntetésre került. 

Ez azt is jelenti, hogy erre az időszakra általános forgalmi adó levonási jog nem gyakorolható.

Ha később az adóhivatal, úgy szünteti meg az adószám felfüggesztését, hogy azt nem törli, úgy a megszüntetésről hozott határozat jogerőre emelkedésének napjától az adó levonási jog ismét gyakorolható. Teheti ezt úgy, hogy a felfüggesztés időszakára jutó áfa is visszaigényelhető. Amennyiben tehát az adószám nem kerül törlésre, úgy a levonható áfa nem vész el, viszont súlyos likviditási nehézségeket okozhat az, hogy a teljes fizetendő áfát be kell fizetni, nincs, ami azt mérsékelje.

Amennyiben a felfüggesztés megszüntetésére úgy kerül sor, hogy az adószámot törlik, a le nem vont áfa visszaigénylésére a későbbiekben sem lesz lehetőség. 

Az áfán kívül a KATA és KIVA alanyokra is hatással van az adószám felfüggesztés. Nevezetesen, hogy mindkét adó esetén elvész az adóalanyiság.

Katások esetén a felfüggesztő határozat jogerőre emelkedésének napjával, kivások esetén pedig a felfüggesztő határozat jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónap utolsó napjával.

 Mindkét esetben elmondható, hogy az adóalanyiság a megszűnést követő 24 hónapban ismételten nem választható. 

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó