8 lényeges tudnivaló a kiküldetési rendelvényről

Ez írás több mint egy éve született (2019. november 13.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.
 1. Az szja törvény 7. § (1) r) pontja rögzíti, hogy a kiküldetési rendelvény alapján adott költségtérítés, amennyiben az nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül számított értéket, adómentes. (adóalapba nem tartozó tétel)
 2. A magánszemély saját illetve közeli hozzátartozójának tulajdonában lévő személygépkocsi üzleti célú használatára tekintettel lehet adómentes költségtérítést fizetni.
 3. A számítás alapját a megtett távolság, az üzemanyag fogyasztási norma és a nav által az adott hónapra közzétett üzemanyag ár képezi. Ezen kívül 15 Ft/km  általános személygépkocsi normaköltség is elszámolható.
 4. Amennyiben a megtérített összeg  több, mint a 3. pont alapján kiszámolt érték, a magánszemélynek, a költségelszámolást tekintve két lehetősége van:

  A) A 3. pont szerint megállapított értéket költségnek tekinti, amit levon a ténylegesen megtérített összegből. Ebben az esetben a felettes rész után kell adót fizetni, mégpedig a felek között fennálló jogviszony szerint.

  B) A kapott bevételt veszi alapul, amelyből levonja a számlákkal, egyéb bizonylatokkal igazolt költségeket. Ebben az esetben elengedhetetlen az útnyilvántartás vezetése és a magánszemélyt cégautó adó fizetési kötelezettség is terheli.
 5. A kiküldetési rendelvénynek tartalmaznia kell
  a magánszemély nevét, adóazonosító jelét,
  a gépjármű gyártmányát, típusát, forgalmi rendszámát,
  a hivatali utazás célját, időtartamát, útvonalát,
  a futásteljesítményt,
  a költségtérítést, valamint a költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat.
   
 6. Papír alapú dokumentálás helyett lehetőség van zárt rendszerben előállított és kezelt elektronikus bizonylat kiállítására és elektronikus tárolására.
 7. Kiküldetési rendelvény alapján nemcsak a munkavállaló kaphat költségtérítést, adható pl. megbízottnak is.
 8. Belföldi  és külföldi kiküldetések esetén egyaránt alkalmazható, nem szükséges egyenként kiállítani. Lehet folyamatosan vezetni és meghatározott időszakonként elszámolni.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó