Fizetési könnyítések: január 1-jétől emelkednek az összeghatárok

Ez írás több mint egy éve született (2020. november 17.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Kedvezőbbé válnak a fizetési könnyítéssel és a méltányossági kérelemmel kapcsolatos előírások
A magánszemélyek január 1-jétől 500 ezer Ft helyett már 1 millió Ft összegű adótartozásra kérhetik évente egy alkalommal, maximum 12 hónapra a pótlékmentes részletfizetést. Ennek az a lényege, hogy az adóhivatalhoz benyújtandó nyomtatványon nem kell részletezni a természetes személy és vele egy háztartásban élők vagyoni, jövedelmi helyzetét, hanem a nyomtatványon elég jelölni az adótartozás összegét és azt, hogy hány havi részletben szeretné megfizetni.

Célszerű kihasználni ezt a lehetőséget, ha valakinek ingatlanvásárlás következtében illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. Ha pl. a magánszemély részére 2,5 millió Ft illetéket szab ki az adóhatóság, akkor lehetősége van arra, hogy 1,5 millió Ft-ot határidőre átutaljon, a fennmaradó 1 millió Ft-ra pedig kérje az automatikus részletfizetést.
Ha valakinek ennél magasabb összegű adótartozása van, arra is lehet fizetési könnyítést kérni, de akkor már ismertetni kell az igénylő vagyoni, jövedelmi helyzetét, mi vezetett az eladósodottsághoz, mit tesz annak megszűntetése érdekében.

Ugyancsak a magánszemélyeket érintő, de már a személyi jövedelemadóval kapcsolatos  pozitív változás, hogy az adóbevalláson jelölve, már maximum 500 ezer forintig kérhető 12 havi részletfizetés. Eddig 200 ezer Ft-ban volt maximalizálva és legfeljebb 6 hónapra járt.
Ez utóbbi kedvezmény csak a vállalkozási tevékenységet nem folytató, áfa fizetésére nem kötelezett magánszemélyeknek jár.

A társaságok esetében is emelkedett az összeghatár. Esetükben a megbízható adózók örülhetnek, akik január 1-jétől ugyanis már 3 millió Ft összegű adótartozásig  kérhetik a maximum 12 havi részletfizetést vagy fizetési halasztást.

Mindkét adózói kör esetében igaz, hogy ügyelni kell a részletek határidőben történő megfizetésére, ellenkező esetben a tartozás teljes összege azonnal esedékessé válik.

A magánszemélyek a FAM01 (FAM01M, FAM01V, FAMN01), a gazdálkodó szerveztek a FAG01 (FAG01M, FAG01V, FAJNY) elnevezésű nyomtatványon nyújthatják be kérelmüket.

Kapcsolódó tartalmak:

Oktatás és adózás

2023. január 24.

A munkaruha adómentessége

2024. január 18.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó